Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Teknik Mekanik Mühendislik

Teknik Mekanik kurulduğu tarihten itibaren gelişim içinde bulunarak, tüm mekanik, havalandırma ve tesisat işlerini yapma becerisine ulaşmıştır. Şu an itibariyle firmamız bünyesinde çalışmakta olan personel sayısı da en üst seviyelere ulaşmış bulunmaktadır. Teknolojik gelişmeler çerçevesinde, tamamen uzmanlık ve kaliteyi benimseyen bir firma olarak müşterilerimize verimli, çevreye duyarlı, kaliteden ödün vermeyen uygun maliyetler ile hizmet sunmaktayız.


Genç Mühendislik genel müteahhit olarak Türkiye’de birçok projeyi tamamlamıştır: Kültür ve kongre merkezleri, lüks oteller ve tatil köyleri, alışveriş merkezleri, ofis binaları ve konut kuleleri dahil olmak üzere çeşitli ticari projeler tamamlamıştır.

 

Vizyon ve Değerler
Her zaman değer odaklı bir şirket olmuş olan Teknik Mekanik, büyümesini ve faaliyetlerini bu değerler ışığında sürdürür.

 

Teknik Mekanik’ in temel değerleri şunlardır:

Kalite: Mükemmel performansla müşteri memnuniyetini taahhüt eden Teknik Mekanik, müşteri beklentilerine cevap vermekle yetinmeyip, beklentileri ve kendi performansını aşmayı ve her seferinde çıtayı yükseltmeyi hedef almıştır, yüksek kalitede inşaat yapıları sunmak, pazar payını sürekli yükseltmek, üretimde modern ilkeleriyle teknolojik gelişmeleri takip etmek, ileri teknoloji ekipmanların ve nitelikli çalışanların katılımı ile sistemi sürekli gözden geçirerek iyileştirme sağlamak, müşterilerin talepleri doğrultusunda faaliyetlerinde yüksek sürat ile üretim-teslim etme amacına hizmet ederek müşteri memnuniyetini en üst seviyede gerçekleştirmeyi kalite politikası olarak benimsemiştir.

Hız: Teknik Mekanik, kaliteden ödün vermeden, işlerini en hızlı şekilde tamamlamayı gaye edinmiştir.

Uygun Maliyet: Teknik Mekanik bitirdiği her projede, uygun maliyet ile en yüksek kaliteyi hedefler. Teknik Mekanik teknolojik gelişmelerden faydalanarak, kaliteden ödün vermeden maliyetleri azaltmayı amaç edinmiştir.

Dürüstlük: Faaliyetlerinde, dürüstlüğü ve şeffaflığı benimseyen Teknik Mekanik, yaptığı her işin arkasında gururla durmaktadır.

Anlayış: Çevreye, çalışanlarına ve topluma karşı sorumluluklarının farkında olan Teknik Mekanik, her zaman hizmet ettiği toplumların faydası için çalışmaktadır.

Mükemmeliyet: Günlük çalışmalarında olası en yüksek standartlara ulaşma peşinde olan Teknik Mekanik, sağladığı hizmetlerde de bu standardı hep sağlamak peşinde olmuştur.

Bütünlük: Meslektaşları, müşterileri ve iş ortakları ile tolerans, anlayış ve ortak çalışma prensiplerine dayalı ilişkiler kurmuştur.

Sorumluluk: Teknik Mekanik, çalıştığı ülkeler, toplumlar ve çevreler için duyarlı ve sorumluluk sahibidir.

 

İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikası
Teknik Mekanik olarak inşaat taahhüt projelerimizin yürütümünde çevreye, çalışanlarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Oluşturduğumuz, uyguladığımız ve sürdürülebilirliğini sağladığımız Entegre Yönetim Sistemimiz ile sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını ve çevresel kirlenmenin önlenmesini amaçlamaktayız.

 

Bu amaç doğrultusunda;

• Sağlık ve güvenlik tehlikelerini belirlemeyi, risk değerlendirmesi yapmayı ve riskleri kontrol altına almayı

• Çevre boyutlarını sürekli olarak değerlendirmeyi ve çevresel etkileri ortadan kaldırmayı veya minimize etmeyi

• Sağlık, güvenlik ve çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi

• Doğal Kaynak kullanımını azaltmak ve etkin kullanımı sağlamayı

• Sağlık, güvenlik ve çevre boyutlarımız ile ilgili olarak Yürürlükteki yasal şartlara ve müşterilerimizin şartlarına uymayı

• Atıklarımız ile ilgili geri kazanım ve geri dönüşüm alternatiflerimizi gelişen ve değişen teknolojik seçenekler doğrultusunda değerlendirmeyi ve gözden geçirmeyi

• Teknik Mekanik bünyesinde ve Teknik Mekanik adına çalışanlara sağlık, güvenlik ve çevre bilinci kazandırmayı

• Muhtemel sağlık, güvenlik ve çevre acil durumların öngörmeyi ve önlenmeyi

• Sağlık, güvenlik ve çevre hedeflerimizi politikamız doğrultusunda belirlemeyi, gerçekleştirmeyi ve belirlediğimiz periyodlar ile gözden geçirmeyi taahhüt ederiz.